direct naar inhoud van 8.3 Ontwerpfase en vaststelling
Plan: Bedrijventerreinen
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0457.BP0300BT-oh04

8.3 Ontwerpfase en vaststelling

In het najaar van 2012 heeft het college van burgemeester en wethouders het ontwerp bestemmingsplan 'Bedrijventerreinen' vrijgegeven voor de tervisielegging. Het ontwerp heeft van 20 december 2012 tot en met 30 januari 2013 ter visie gelegen. Een ieder is in deze periode in de gelegenheid gesteld zijn/haar zienswijze kenbaar te maken tegen het ontwerpbestemmingsplan.

Tegen het ontwerp zijn 24 zienswijzen ingediend, waarvan 6 zienswijzen afkomstig zijn van overleginstanties. Twee zienswijzen zijn niet ontvankelijk, omdat ze buiten voornoemde termijn zijn ingediend. Alle zienswijzen zijn zorgvuldig overwogen en leiden in een aantal gevallen tot een gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan. Ten slotte is het bestemmingsplan op een aantal punten 'ambtshalve' gewijzigd, dat wil zeggen los van de ingediende zienswijzen. In bijlage 7 is de nota zienswijzen opgenomen.