direct naar inhoud van 8.1 Vooroverleg
Plan: Bedrijventerreinen
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0457.BP0300BT-oh04

8.1 Vooroverleg

Het voorontwerp bestemmingsplan 'Bedrijventerreinen' is verzonden aan de wettelijke instanties ten behoeve van het overleg op grond van artikel 3.1.1 Bro (Besluit ruimtelijke ordening). Het voorontwerp is verzonden aan:

  • 1. Provincie Noord-Holland, directie SHV;
  • 2. Brandweer;
  • 3. Rijkswaterstaat;
  • 4. Waternet.

De reacties van bovengenoemde instanties zijn samengevat en beantwoord. In dat kader wordt verwezen naar de Nota van inspraak en overleg, die is opgenomen in bijlage 6.