direct naar inhoud van 1.1 Aanleiding
Plan: Bedrijventerreinen
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0457.BP0300BT-oh04

1.1 Aanleiding

De gemeente Weesp is voornemens voor het gehele grondgebied van de gemeente vier bestemmingsplannen op te stellen. Het gaat hierbij om de bestemmingsplannen:

  • 1. Stedelijk gebied;
  • 2. Bedrijventerreinen;
  • 3. Landelijk gebied;
  • 4. Bloemendalerpolder.

Het voorliggende bestemmingsplan betreft het bestemmingsplan Bedrijventerreinen (figuur 1.1). Dit bestemmingsplan bestaat uit alle bedrijventerreinen van de gemeente Weesp en actualiseert en voegt 3 vigerende bestemmingsplannen samen. De reden dat alle plannen nu worden herzien is de wettelijke noodzaak voor het actualiseren en digitaliseren van de bestemmingsplannen en de wens van de gemeente om over eenduidige plannen te beschikken voor het gehele grondgebied.

afbeelding "i_NL.IMRO.0457.BP0300BT-oh04_0002.png"

Figuur 1.1: Begrenzing plangebied (gele lijn)