direct naar inhoud van Artikel 8 Gemengd
Plan: Bedrijventerreinen
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0457.BP0300BT-oh04

Artikel 8 Gemengd

8.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Gemengd' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  • a. garagebedrijf;
  • b. horeca van categorie 2, zoals bepaald in bijlage 1 Horeca-categorisering;
  • c. wonen inclusief een aan huis gebonden beroep of bedrijf, zoals bepaald in lid 22.2;
  • d. met de daarbijbehorende gebouwen, bouwwerken, geen gebouwen zijnde, groenvoorzieningen, parkeervoorzieningen en erf.
8.2 Bouwregels

Op of in de in lid 8.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde ten dienste van in dat lid genoemde bestemming worden gebouwd, met dien verstande dat:

8.2.1 Gebouwen
  • a. gebouwen uitsluitend zijn toegestaan binnen een bouwvlak;
  • b. de oppervlakte van gebouwen niet meer dan de bestaande oppervlakte mag zijn;
  • c. geparkeerd wordt op eigen terrein waarbij de parkeernormen gelden, zoals opgenomen in bijlage 3 Parkeernormen.
8.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
  • a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen niet meer dan 3 m mag zijn;
  • b. in overige gevallen mag de bouwhoogte niet meer zijn dan de bouwhoogte van gebouwen.