direct naar inhoud van Artikel 4 Bedrijf - Nutsvoorziening
Plan: Bedrijventerreinen
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0457.BP0300BT-oh04

Artikel 4 Bedrijf - Nutsvoorziening

4.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Bedrijf - Nutsvoorziening' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  • a. nutsvoorzieningen;
  • b. met de daarbijbehorende gebouwen, bouwwerken, geen gebouwen zijnde, verhardingen, groenvoorzieningen, parkeervoorzieningen, water en waterhuishoudkundige doeleinden.
4.2 Bouwregels

Op of in de in lid 4.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd, ten dienste van de in dat lid genoemde bestemming, met dien verstande dat:

4.2.1 Gebouwen
  • a. de gebouwen uitsluitend zijn toegestaan binnen het bouwvlak;
  • b. het bouwvlak mag voor 100% worden bebouwd;
  • c. de bouwhoogte van gebouwen niet meer dan 5 meter mag zijn.
4.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

De bouwhoogte niet meer mag zijn dan:

  • a. 2 meter voor erfafscheidingen;
  • b. in overige gevallen mag de bouwhoogte niet meer zijn dan de bouwhoogte van gebouwen.