direct naar inhoud van Artikel 13 Verkeer - Railverkeer
Plan: Bedrijventerreinen
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0457.BP0300BT-oh04

Artikel 13 Verkeer - Railverkeer

13.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Verkeer - Railverkeer' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  • a. verkeer en vervoer per rail met daartoe behorende gebouwen ten behoeve van onderhoud, beheer en verkeersregulatie;
  • b. ter plaatse van de aanduiding 'tunnel', tevens een tunnel;
  • c. met de daarbijbehorende gebouwen, bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zoals geluidschermen, verhardingen, groenvoorzieningen, parkeervoorzieningen, water en waterhuishoudkundige doeleinden.
13.2 Bouwregels

Op of in de in lid 13.1 bedoelde gronden mogen gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten dienste van de in dat lid genoemde bestemming worden gebouwd met dien verstande dat:

13.2.1 Gebouwen
  • a. de totale bebouwde oppervlakte van gebouwen niet meer dan 100 m2 mag zijn;
  • b. de hoogte van gebouwen niet meer dan 5 m mag zijn.
13.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

De bouwhoogte niet meer dan 10 m mag zijn.