direct naar inhoud van Artikel 11 Maatschappelijk - Begraafplaats
Plan: Bedrijventerreinen
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0457.BP0300BT-oh04

Artikel 11 Maatschappelijk - Begraafplaats

11.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Maatschappelijk - Begraafplaats' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  • a. begraafplaats;
  • b. met de daarbijbehorende gebouwen, bouwwerken, geen gebouwen zijnde, verhardingen, groenvoorzieningen, waterpartijen en waterlopen.
11.2 Bouwregels

Op of in de in lid 11.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend gebouwen ten behoeve van wonen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten dienste van in dat lid genoemde bestemming worden gebouwd, met dien verstande, dat:

11.2.1 Gebouwen
  • a. gebouwen uitsluitend zijn toegestaan binnen een bouwvlak;
  • b. de goot- en bouwhoogte van gebouwen niet meer dan de bestaande goot- en bouwhoogte mag zijn.
11.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
  • a. de bouwhoogte van lichtmasten niet meer dan 6 m mag zijn;
  • b. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen niet meer dan 2 m mag zijn;
  • c. in overige gevallen mag de bouwhoogte niet meer zijn dan de bouwhoogte van gebouwen.