direct naar inhoud van Regels
Plan: Aetsveldseweg 7 te Weesp
Status: vastgesteld
Plantype: wijzigingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0457.BP01WP02LG-vg01

Regels

Hoofdstuk 1 Inleidende regels

Artikel 1 Begrippen

1.1 Bestemmingsplan

het bestemmingsplan 'Landelijk Gebied Weesp' zoals vastgesteld door de raad van de gemeente Weesp op 27 juni 2013;

1.2 Plan

het wijzigingsplan 'Aetsveldseweg 7' van de gemeente Weesp, met identificatienummer NL.IMRO.0457.BP01WP02LG-vg01.

1.3 Aanduiding

Een geometrisch bepaald vlak of figuur, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels regels worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het bebouwen van deze gronden.

1.4 Aanduidingsgrens

de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft;

1.5 Bestemmingsgrens

de grens van een bestemmingsvlak

1.6 Bestemmingsvlak

een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming;

1.7 Verwijzing

de regels die deel uitmaken van het bestemmingsplan zijn op dit wijzigingsplan van overeenkomstige toepassing met uitzondering van de slotbepaling, met dien verstande dat indien in het geldende bestemmingsplan verwezen wordt naar de verbeelding, de bij het wijzigingsplan behorende verbeelding wordt bedoeld;

Artikel 2 Wijze van meten

Bij toepassing van deze regels wordt gemeten conform de regels in artikel 2 van het bestemmingsplan 'Landelijk Gebied Weesp' .

Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels

Artikel 3 Wonen

Op de voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn de regels van artikel 19 van het bestemmingsplan 'Landelijk Gebied Weesp' , voor zover relevant, van toepassing.

Artikel 4 Waarde - Archeologie - 3

Op de voor 'Waarde - Archeologie - 3' aangewezen gronden zijn de regels van artikel 26 van het bestemmingsplan 'Landelijk Gebied Weesp' , voor zover relevant, van toepassing.

Hoofdstuk 3 Algemene regels

Op dit wijzigingsplan zijn de algemene regels uit hoofdstuk 3 van het bestemmingsplan 'Landelijk Gebied Weesp' , voor zover relevant, van toepassing.

Hoofdstuk 4 Overgangs- en slotregels

Artikel 5 Overgangsrecht

Op dit wijzigingsplan zijn de overgangsregels uit artikel 38 van het bestemmingsplan 'Landelijk Gebied Weesp' , voor zover relevant, van toepassing.

Artikel 6 Slotregel

Deze regels worden aangehaald als:

planregels van het wijzigingsplan Aetsveldseweg 7 van de gemeente Weesp.