direct naar inhoud van 8.1 Vooroverleg
Plan: Leeuwenveld III en IV
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0457.BP01HZ04SG-vo01

8.1 Vooroverleg

Het voorontwerp bestemmingsplan 'Leeuwenveld III en IV' is verzonden aan de wettelijke instanties ten behoeve van het overleg op grond van artikel 3.1.1 Bro (Besluit ruimtelijke ordening). Het voorontwerp is verzonden aan:

  • 1. Rijk
  • 2. Provincie Noord-Holland;
  • 3. Waternet;
  • 4. PM
  • 5. Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek
  • 6. Gasunie