direct naar inhoud van Hoofdstuk 7 Economische uitvoerbaarheid
Plan: Leeuwenveld III en IV
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0457.BP01HZ04SG-vo01

Hoofdstuk 7 Economische uitvoerbaarheid

De economische uitvoerbaarheid van het onderhavig plan Leeuwenveld III en IV is gewaarborgd vanuit particuliere financiering door de initiatiefnemer Blauwhoed. Door middel van een anterieure overeenkomst worden de kosten voor onder andere omliggende infrastructuur naar rato door de gemeente verhaald op de initiatiefnemer. De anterieure overeenkomst is in concept gereed en zal in ieder geval gereed zijn op het moment dat het ontwerp bestemmingsplan ter visie gaat.

Op basis van artikel 6.12 lid 1 Wro dient de gemeenteraad in het kader van onderhavige ontwikkeling een exploitatieplan op te stellen. Doordat echter een anterieure overeenkomst wordt afgesloten, zijn de kosten van de grondexploitatie conform artikel 6.12 lid 2 Wro 'anderszins verzekerd'. De verplichting tot het opstellen van een exploitatieplan vervalt hiermee. Het bestemmingsplan is gelet op bovenstaande economisch uitvoerbaar.