direct naar inhoud van 3.2 Huidige stedenbouwkundige en functionele structuur
Plan: Leeuwenveld III en IV
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0457.BP01HZ04SG-vo01

3.2 Huidige stedenbouwkundige en functionele structuur

Het plangebied bestaat uit grasland voor agrarische doeleinden. De graslanden worden begrensd en doorsneden door rechte waterlopen. In het plangebied is geen bebouwing aanwezig. Op onderstaande figuur is een luchtfoto van de huidige situatie opgenomen, waarop de huidige structuur zichtbaar is. Ten oosten van de graslanden zijn de locaties Leeuwenveld I en II zichtbaar.

afbeelding "i_NL.IMRO.0457.BP01HZ04SG-vo01_0006.png"

Figuur 3.2 Ruimtelijke structuur plangebied en omgeving.