direct naar inhoud van 3.1 Ontstaansgeschiedenis
Plan: Leeuwenveld III en IV
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0457.BP01HZ04SG-vo01

3.1 Ontstaansgeschiedenis

Het plangebied bevindt zich in de Vechtstreek,die zich kenmerkt door de weidsheid van het polderlandschap. In de gemeente Weesp zijn meerdere polders aanwezig, onder meer de Bloemendalerpolder en de Aetsveldsepolder. Het onderhavige plangebied is in de Bloemendalerpolder gelegen. Het landschap in het plangebied is vanaf de Late Middeleeuwen gevormd als gevolg van de veenontginningen. De opstrekkende strokenverkaveling in de veenontginningen is nog nagenoeg onaangetast.

Ontwikkeling woonwijk Leeuwenveld

Leeuwenveld is de meest recente uitleglocatie van de gemeente Weesp. Leeuwenveld I en II kenmerken zich met karakteristieke woningen in twee tot vier bouwlagen, in verschillende architectuurstijlen. Deze manier van bouwen sluit aan op de authentieke bebouwing in Weesp, compleet met tuin en eigen parkeergelegenheid.

Leeuwenveld I

Leeuwenveld I, bestaande uit 150 woningen, is geheel gerealiseerd. De verkaveling in Leeuwenveld I respecteert zowel de richting van de aangrenzende spoorbaan als de richting van het slotenpatroon in de Bloemendalerpolder. Woningen zijn enerzijds gericht op de open polder (aan de randen van het plangebied Leeuwenveld I), anderzijds is er centraal in het plan een waterpartij geïntroduceerd waarop de overige woningen zijn georiënteerd. In het water is een eiland opgenomen dat plaats biedt aan 14 woningen. Aan de noordzijde van het water zijn noord-zuid gerichte woonblokken ontworpen, die naar de polder toe worden begrensd door geschakelde bungalows in oost-west richting. Deze bebouwing heeft 2 bouwlagen met een platte afdekking. Een groenstrook loopt vanaf het eiland in noordelijke richting en legt een directe relatie met de open polder. Aan de zuidzijde van het water liggen eveneens noord-zuid gerichte blokken, waardoor er vanaf het water en het eiland doorzichten ontstaan naar de spoordijk en de stedelijke bebouwing van Weesp.

Leeuwenveld II

De besluitvorming voor de 1e fase van Leeuwenveld II heeft in 2007 plaatsgevonden. De woningen zijn in 2009/2010 opgeleverd en bewoond. Fase 2 van Leeuwenveld II, bestaande uit 48 woningen, wordt momenteel gerealiseerd. De ‘Weesper korrel’ - de schaal en het ritme van het centrum van Weesp - vormt de inspiratie voor Leeuwenveld II. Vijf stadse blokken zijn gesitueerd langs een ruggengraat van grachten en pleinen. Het ontwerp slaat een brug tussen het oude stadshart van Weesp en het omliggende poldergebied. De openbare ruimte die ontstaat, vormt een route van het centrum naar de polder langs water en groen. Verspreid over de wijk liggen werkwoningen en bedrijfsruimtes. Het woningaanbod heeft net als in het centrum een hoge dichtheid. Leeuwenveld II kent een diversiteit aan woningen, van grachtenpanden met grote vides tot twee-onder-een-kappers en splitlevelwoningen.

afbeelding "i_NL.IMRO.0457.BP01HZ04SG-vo01_0005.png"

Figuur 3.1.Impressie bebouwing Leeuwenveld II.