direct naar inhoud van 1.5 Leeswijzer
Plan: Leeuwenveld III en IV
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0457.BP01HZ04SG-vo01

1.5 Leeswijzer

In de toelichting worden de volgende onderwerpen behandeld.

  • Hoofdstuk 2 beschrijft, voor zover relevant, in hoofdlijnen de beleidsdocumenten die door de te onderscheiden overheden ten aanzien van het plangebied zijn gepubliceerd. Dit geeft een impressie van het beleidskader van onderhavig bestemmingsplan.
  • Vervolgens wordt een analyse van het plangebied weergegeven. Hierbij gaat het zowel om de ruimtelijke structuur als de aanwezige functies en de onderlinge samenhang daartussen (hoofdstuk 3).
  • Hoofdstuk 4 bevat een weergave van het woningbouwplan en gerelateerde uitgangspunten van het bestemmingsplan.
  • In hoofdstuk 5 komen milieutechnische en civieltechnische randvoorwaarden in het plangebied aan de orde.
  • Hoofdstuk 6 geeft een toelichting op de manier waarop de planregels in combinatie met de verbeelding (plankaart) moeten worden gelezen.
  • In hoofdstuk 7 wordt aangegeven of het plan economisch uitvoerbaar wordt geacht.
  • De maatschappelijke uitvoerbaarheid wordt beschreven in hoofdstuk 8.