direct naar inhoud van 1.4 Vigerende bestemmingsplannen
Plan: Leeuwenveld III en IV
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0457.BP01HZ04SG-vo01

1.4 Vigerende bestemmingsplannen

Tot het moment waarop het bestemmingsplan 'Leeuwenveld III en IV' in werking treedt, geldt het bestemmingsplan 'Uitbreidingsplan in onderdelen' van de gemeente Weesp. Dit bestemmingsplan is goedgekeurd op 8 april 1953 door GS van de provincie Noord-Holland.

afbeelding "i_NL.IMRO.0457.BP01HZ04SG-vo01_0002.png"

Figuur 1.2: Uitsnede plankaart 'Uitbreidingsplan in onderdelen' (1953).

In het geldende bestemmingsplan heeft het plangebied de bestemming 'Agrarische doeleinden (veeteelt, akkerbouw, tuinbouw, fruitteelt)'. Deze bestemming biedt de mogelijkheid om bedrijfsgebouwen ten behoeve van de bestemming te bouwen, met uitzondering van bedrijfswoningen. Deze zijn uitsluitend toegestaan in daarvoor aangewezen zones. Hiervan is in het plangebied echter geen sprake. De ontwikkeling van het gebied tot woonwijk is derhalve in strijd met de geldende bestemming.