direct naar inhoud van 1.2 Doel van het bestemmingsplan
Plan: Leeuwenveld III en IV
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0457.BP01HZ04SG-vo01

1.2 Doel van het bestemmingsplan

Het doel van het bestemmingsplan Leeuwenveld III en IV is tweeledig:

  • 1. het vastleggen van de gewenste ruimtelijke structuur in een juridisch-planologisch kader;
  • 2. het bestemmingsplan maakt nieuwe ontwikkelingen in het plangebied mogelijk en stelt randvoorwaarden aan deze ontwikkelingen.

Mede in verband met de huidige economische crisis, kiest de gemeente ervoor een globaal bestemmingsplan voor het gebied op te stellen. Het bestemmingsplan legt de hoofdlijnen en daarmee de belangrijkste kwaliteiten van het plan vast. De in voorliggende toelichting opgenomen inrichtingsschetsen tonen daarmee geen eindbeeld, maar hebben een indicatief karakter.