direct naar inhoud van Artikel 9 Algemene bouwregels
Plan: Leeuwenveld III en IV
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0457.BP01HZ04SG-vo01

Artikel 9 Algemene bouwregels

9.1 Kelders

Onder (bedrijfs)woningen en daarbij behorende aan- en uitbouwen mogen kelders worden gebouwd, met dien verstande, dat:

  • a. de kelder loodrecht onder de woning en/of daarbij behorende aan- en uitbouwen wordt gebouwd;
  • b. de maximale diepte van de kelder, gemeten vanaf de onderkant begane grond, 4 meter bedraagt.

9.2 Dakkapel

Op woningen mogen dakkapellen worden gebouwd, met dien verstande dat:

  • a. voldaan dient te worden aan de redelijke eisen van welstand;
  • b. dakkapellen niet zijn toegestaan op aan- en uitbouwen en bijgebouwen.
9.3 Dakterras

Op aan- en uitbouwen bij woningen zijn dakterrassen toegestaan, met dien verstande dat:

  • a. realisatie niet plaats vindt voor en voor het verlengde van de voorgevel;
  • b. de afstand tot de perceelsgrens tenminste 2 meter bedraagt.