direct naar inhoud van Artikel 11 Algemene aanduidingsregels
Plan: Leeuwenveld III en IV
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0457.BP01HZ04SG-vo01

Artikel 11 Algemene aanduidingsregels

11.1 veiligheidszone - lpg
  • a. de gronden ter plaatse van de aanduiding 'veiligheidszone - lpg' zijn, behalve voor de daar voorkomende bestemmingen, mede bestemd voor de bescherming van het woon- en leefklimaat in verband met een LPG-installatie;
  • b. in afwijking van het bepaalde bij de andere bestemmingen van hoofdstuk 2 van deze regels, is op de in 11.1 onder a bedoelde gronden 'veiligheidszone - lpg' geen nieuwe bebouwing toegestaan;
  • c. de aanduiding 'veiligheidszone - lpg' wordt opgeheven, indien de lpg-verkoop ter plaatse van het verkoop punt voor motorbrandstoffen definitief is beĆ«indigd en de omgevingsvergunning daarvoor onherroepelijk is ingetrokken.