direct naar inhoud van Artikel 5 Water
Plan: Leeuwenveld III en IV
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0457.BP01HZ04SG-vo01

Artikel 5 Water

5.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Water' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  • a. de waterhuishouding, waterberging en waterbeheersing met de daarbij behorende kunstwerken;
  • b. groenvoorzieningen.

5.2 Bouwregels

Op of in de in lid 5.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd ten dienste van de in dat lid genoemde bestemming, met dien verstande dat:

5.2.1 Steigers

Steigers zijn uitsluitend toegestaan:

onder de voorwaarden dat:

  • c. de oppervlakte van een steiger niet meer dan 6 m2 bedraagt;
  • d. de grootste afstand van een steiger ten opzichte van de oever niet meer dan 1,5 m bedraagt.

5.2.2 Overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde
  • a. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, niet meer dan 2 m bedraagt.

5.3 Specifieke gebruiksregels

Tot een gebruik in strijd met de bestemming wordt in ieder geval gerekend het gebruiken van gronden als ligplaats voor woonschepen.