Weesp - gemeentelijke monumenten                    
 
G 1610-01 SINGEL 67-73  
   
Huidige bestemming Vier woonhuizen; 4 eigendommen  
Oorspr. bestemming Vier woonhuizen  
Ontwerp   J.H. van Vilsteren, bouwkundige  
Opdrachtgever -  
Datering   1904  
Bouwstijl   Art-nouveau  
Object   Blok; vier woonhuizen van twee bouwlagen  
Categorie 6G  
   
Beschrijving:  
Het object is gebouwd ten behoeve van de huisvesting van leidinggevenden bij de firma Van Houten. Het bestaat uit vier zelfstandige huizen die bouwkundig en architectonisch een volkomen eenheid vormen. De huizen bestaan uit één bouwlaag onder een schilddak zonder borstwering dat aan drie zijden omgaat en van een plat is voorzien. De voorgevel -een schermgevel- is twee bouwlagen hoog. De dakvlakken zijn van origine gedekt met gesmoorde kruispannen, op nr 67 liggen deels moderne pannen, en op nr. 73 shingles. De doorgaande voorgevel is opgemetseld in verblendsteen; kruisverband met een terugliggende voeg. De gevel is verlevendigd met risalieten in gele steen ter plaatse van de twee aan twee geplaatste ingangsportieken. De overige delen, ter plaatse van de woonkamers, bestaan uit rode baksteen.  
De risalieten worden bekroond door schijn(top)gevels terwijl de tussendelen zijn afgewerkt met gemetselde balustrades die zijn uitgevoerd in reliëf, bestaande uit siermetselwerk in gele en rode steen. De balustrades zijn afgedekt met rode kruispannen.De gevels zijn voorzien van gepleisterde banden en loggia's boven de gekoppelde schuifraamkozijnen van de woonkamers. De loggia's hebben rondbogen in paarsrode baksteen, en balustrades. Ze zijn, op één na (nr 71), al spoedig na de bouw dichtgezet en van raamkozijnen met gebogen stijlen voorzien. De voordeuren staan in ondiepe portieken die worden ontlast door segmentbogen. De balustrades en daklijsten zijn gemetseld in sierpatronen van rode en gele baksteen. In sommige der vensters zijn glas in lood bovenlichten aanwezig. Karakteristieke voordeuren (XXb) zijn aanwezig in de nrs 67 en 73.De zijgevels zijn uitgevoerd in rode baksteen en voorzien van gepleisterde banden.Nr 71 heeft een origineel stucplafond in de voor- en achterkamer.  
   
Storende elementen:  
   
Kunststofkozijnen in nr 67. Rood bitumendak op nr 73.  
   
Motivatie plaatsing gemeentelijke monumentenlijst:  
   
Van betekenis vanwege de architectuurvormen als een, voor Weesp zeldzaam voorbeeld van Art-nouveau. Van historische waarde als materiële herinnering aan het "Van Houten tijdperk".
   
Datum beschrijving: 26-01-1995