Weesp - gemeentelijke monumenten                      
 
G 1530-09 ROSKAMSTRAAT 22-26  
   
Huidige bestemming Twee woonhuizen; twee eigendommen  
Oorspr. bestemming Drie woonhuizen  
Ontwerp   -  
Opdrachtgever -  
Datering   ca 1900  
Bouwstijl   -  
Object   Drie rijtjeshuizen van één bouwlaag  
Categorie 6D  
   
Beschrijving:  
De Roskamstraat is een doodlopende straat die in hoofdlijnen symmetrisch is bebouwd. De straat wordt naar het eind (oplopende huisnummers) smaller, terwijl de huizen naar evenredigheid lager, en eenvoudiger van opzet zijn. Het object in kwestie vormt het eind van de bebouwing aan deze zijde van de straat. Het bestaat uit drie zelfstandige huizen die bouwkundig en architectonisch een volkomen eenheid vormen. De huizen hebben één bouwlaag en een afgewolfde mansardekap zonder borstwering, gedekt met gesmoorde, verbeterde holle pannen. De gevels zijn uitgevoerd in rode, machinale baksteen; kruisverband, knipvoeg. De doorgaande voorgevel wordt afgesloten met een kroonlijst. De muuropeningen hebben een lichtgetoogde vorm. Op de beganegrond in elke woning v.l.n.r. een venster en een deur, op de verdieping telkens één venster. De vensters zijn zesruits.  
   
Storende elementen:  
   
Nieuwe deur (nr 26) voorzetramen en donkere kleuren van het schilderwerk; nrs 22 en 24.  
   
Motivatie plaatsing gemeentelijke monumentenlijst:  
   
De Roskamstraat is als geheel van historisch-stedenbouwkundige waarde. Het desbetreffende object vervult daarin een onmisbare rol. Het bezit bovendien een redelijke mate van gaafheid.
   
Datum beschrijving: 26-01-1995