Weesp - gemeentelijke monumenten                      
 
G 1530-06 ROSKAMSTRAAT 8-14  
   
Huidige bestemming Vier woonhuizen; 4 eigendommen  
Oorspr. bestemming Vier woonhuizen  
Ontwerp   -  
Opdrachtgever -  
Datering   ca 1880  
Bouwstijl   -  
Object   Blok; vier woonhuizen van twee bouwlagen  
Categorie 6G  
   
Beschrijving:  
De Roskamstraat is een doodlopende straat die in hoofdlijnen symmetrisch is bebouwd. De straat wordt naar het eind (oplopende huisnummers) smaller, terwijl de huizen naar evenredigheid lager, en eenvoudiger van opzet zijn. De vier huizen waaruit het object in kwestie bestaat beslaan dezelfde breedte als de drie tegenoverliggende huizen 7-9-11. Het geheel is ook meer naar voren geplaatst dan de bebouwing aan de overkant. De zelfstandige huizen vormen bouwkundig en architectonisch een volkomen eenheid. Ze hebben elk twee bouwlagen onder een schilddak zonder borstwering, gedekt met gesmoorde oudhollandse pannen.  
De gemeenschappelijke voorgevels zijn uitgevoerd in grauwrode baksteen; kruisverband met knipvoeg. Ze worden afgesloten door een kroonlijst en zijn voorzien van rozetankers. De kozijnen zijn licht getoogd, die op de verdieping maken met hun onderdorpels deel uit van een cordonlijst. Bogen in dunne helrode baksteen. Op de beganegrond in elk pand v.l.n.r. een raam en een deur. Op de verdieping telkens één raam.  
   
Storende elementen:  
   
Nieuw raam in nr 8, nieuwe voordeuren in de nrs 8 en 10, voorzetramen.  
   
Motivatie plaatsing gemeentelijke monumentenlijst:  
   
De Roskamstraat is als geheel van historisch-stedenbouwkundige waarde. Het desbetreffende object vervult daarin een onmisbare rol, het is daarenboven gaaf bewaard.
   
Datum beschrijving: 26-01-1995