Weesp - gemeentelijke monumenten                      
 
G 1530-04 ROSKAMSTRAAT 19-23  
   
Huidige bestemming Drie woonhuizen; 3 eigendommen  
Oorspr. bestemming Drie woonhuizen  
Ontwerp   -  
Opdrachtgever -  
Datering   ca 1900  
Bouwstijl   -  
Object   Drie rijtjeshuizen van één bouwlaag  
Categorie 6D  
   
Beschrijving:  
De Roskamstraat is een doodlopende straat die in hoofdlijnen symmetrisch is bebouwd. De straat wordt naar het eind (oplopende huisnummers) smaller, terwijl de huizen naar evenredigheid lager, en eenvoudiger van opzet zijn. Het object in kwestie bestaat uit drie zelfstandige huizen die ruimtelijk een eenheid vormen. De nummers 19 en 21 zijn aaneengebouwd. Nummer 23, dat op enkele punten afwijkend is uitgevoerd vormt een latere toevoeging. De panden bestaan uit één bouwlaag, ze hebben elk een mansardekap zonder borstwering en wolfseinden. Ze zijn gedekt met gesmoorde oudhollandse pannen. De gevels hebben ingezwenkte toppen die worden afgesloten met een kroonlijst. Ze zijn voorzien van rozetankers. De voorgevels van de nummers 19 en 21 zijn elkaars spiegelbeeld; ze zijn uitgevoerd in kleine, bruinrode baksteen, afgewerkt met een knipvoeg.  
Op de beganegrond zijn in elke gevel twee schuifvensters en een deur aanwezig, de deuren staan naast elkaar. Op de verdieping staat één venster, in het midden. De onderdorpel ervan loopt door als cordonlijst. De muuropeningen hebben een getoogde bovendorpel en worden ontlast d.m.v. een segmentboog in siermetselwerk, bestaande uit gele en rode steen. Nummer 23 is wat breder dan de beide andere panden, terwijl de voorgevel ervan gelijk van opzet, maar eenvoudiger van uitvoering is. Het metselwerk bestaat uit rode machinale steen, uitgevoerd in kruisverband en van een geknipte voeg voorzien. De bovendorpels zijn van strekken voorzien, de cordonlijst en het siermetselwerk ontbreken.  
   
Storende elementen:  
   
Moderne voordeuren in de nrs 19 en 23, voorzetramen in de nrs 21 en 23.  
   
Motivatie plaatsing gemeentelijke monumentenlijst:  
   
De Roskamstraat is als geheel van historisch-stedenbouwkundige waarde. Het desbetreffende object vervult daarin een onmisbare rol, het is daarenboven gaaf bewaard.
   
Datum beschrijving: 26-01-1995