Weesp - gemeentelijke monumenten                      
 
G 1380-10 OUDEGRACHT 47-47A    
   
Huidige bestemming Woonhuis  
Oorspr. bestemming Woonhuis  
Ontwerp   -  
Opdrachtgever -  
Datering   XVIIB, XIXd    
Bouwstijl   -  
Object   Diep huis van twee bouwlagen met zijkamer    
Categorie 6A  
   
Beschrijving:  
Het kernhuis heeft een rechterzijgevel die vrij ligt aan de Kerksteeg. Het is voorzien van een achterkamer waarmee het onder één kap ligt. Deze kap heeft vóór een schild en achter een topgevel. De (kortere) zijkamer ligt links van het huis. Deze heeft een eigen schilddak; de kappen hebben geen borstwering en zijn gedekt met gesmoorde, verbeterde holle pannen. Op de zijkamer gesmoorde oudhollandse pannen. Brede voorgevel met midden- en hoeklisenen, voorzien van een verkropte kroonlijst waarvan het linkerdeel drie traveeën bevat en het rechterdeel één. De gevel is uitgevoerd in dunne, machinale baksteen; kruisverband, knipvoeg, rozetankers. De architectuur van de voorgevel ontkent de structuur van het huis. Voor de -smallere- zijkamer staat de hoofdgevel die mede de ingangstravee van het kernhuis omvat. De voorgevel van de zijkamer vertoont de vormen van XIXd; deze gevel is sindsdien de hoofdgevel.  
Te zelfder tijd is het oudere geveldeel gewijzigd. In dat deel staan (boven elkaar) twee 18e-eeuwse kozijnen die van (jongere) -ramen zijn voorzien. In de hoofdgevel staan kozijnen met getoogde bovendorpels die eveneens T-ramen hebben. Boven deze kozijnen bevinden zich anderhalfsteens bogen die van patronen in gele- en rode en gesmoorde steen zijn voorzien. Aardige dakkapel boven de hoofdgevel. De lisenen en een deel van de zijgevel zijn gepleisterd in blokverband. In de zijgevel voor een deel de oude kozijnen (XVIII) en twee deuren, daterend van een verbouwing in 1918. Redelijk gave achtergevel met dichtgemetseld zolderkozijn. Het 17e eeuwse kernhuis is gemetseld in rode handvormsteen, in kruisverband met knipvoeg. Het heeft klezoortjes op de hoeken en is grotendeels in schoon metselwerk uitgevoerd. De oorspronkelijke gevels zijn voorzien van schootankers. De voorgevel van het kernhuis maakt een achttiende-eeuwse indruk. Inwendig heeft het huis enkelvoudige grenen balklagen zonder sleutelstukken.  
   
Storende elementen:    
   
Grote dakkapel in de tussengoot.    
   
Motivatie plaatsing gemeentelijke monumentenlijst:    
   
Zeer waardevol pand met een bijzondere ruimtelijke structuur die gaaf bewaard is. Interessante voorgevel die van belang is voor het straatbeeld. Duidelijk herkenbaar zeventiende eeuws kernhuis met grotendeels gave vormen.
   
Datum beschrijving: 26-01-1995