Weesp - gemeentelijke monumenten                
 
G 1300-04 NIEUWSTRAAT 49-53  
   
Huidige bestemming Woonhuis met gecompliceerde eigendomssituatie: Het  
  zelfstandige huis Nieuwstraat 49 is één geheel met 47. De  
  nummers 51 en 53 vormen samen een woning.  
Oorspr. bestemming Drie woonhuizen  
Ontwerp   -  
Opdrachtgever -  
Datering   XVIIB  
Bouwstijl   -  
Object   Kameren (voormalig nummer 49 is nu één eigendom met  
  Nieuwstraat 47).  
Categorie 6D  
   
Beschrijving:  
Vanouds drie zelfstandige huisjes met dwarskap waarvan de achterkamers elk bestaan uit een langskap. Het voorste deel heeft één bouwlaag en een kap met borstwering terwijl de achterkamers één bouwlaag en een kap zonder borstwering hebben. De inwendige constructie laat een datering in XVIIB toe. Waarschijnlijk is het voorste deel in XVIII of XIXa verhoogd. De kappen zijn oorspronkelijk. Ten opzichte van de kappen is de voorgevel verhoogd (XIXm?). De voorgevels vertonen de vormen van XIXm; het pleisterwerk in blokverband is zeer verzorgd. Het is voorzien van een gekamde rand. De achtergevels zijn in schoonwerk uitgevoerd in de vorm van tuitgevels. De vensters zijn voor een deel gaaf van vorm; op de verdieping zijn dit tweelichtskozijnen met roederamen.
   
Storende elementen:  
   
De dichtgemetselde staat van de voordeur in nr 49 veroorzaakt een onevenwichtige gevelindeling.  
   
Motivatie plaatsing gemeentelijke monumentenlijst:  
   
Redelijk gaaf en karakteristiek geheel. Rustig harmonische vormen, verzorgde details. Zeldzaam qua type en van belang voor het straatbeeld.
   
Datum beschrijving: 26-01-1995