Weesp - gemeentelijke monumenten                
 
G 1300-03 NIEUWSTRAAT 47  
   
Huidige bestemming Woonhuis met gecompliceerde eigendomssituatie: Het huis  
  Nieuwstraat 49 is één geheel met nummer 47.  
Oorspr. bestemming Woonhuis  
Ontwerp   -  
Opdrachtgever -  
Datering   XVIIa, met middeleeuwse onderdelen  
Bouwstijl   -  
Object   Rechterhelft van dubbelhuis van twee bouwlagen met  
  afzonderlijke kap  
Categorie 6C  
   
Beschrijving:  
Diep huis van twee bouwlagen en een kap. Enkelvoudige balklagen met sleutelstukken en vernieuwde kap zonder borstwering, gedekt met rode , verbeterde holle pannen. Geheel middeleeuwse achtergevel; de oorspronkelijk westgevel van de (verdwenen) kapel van het Jonge Convent. Deze gevel heeft de breedte van het totale dubbelhuis en steekt ruim boven de kap uit. Ook de tuinmuren vormen een restant van het gewezen klooster; in het verlengde van de rechterzijmuur een middeleeuwse muur waarvan het bovendeel is verdwenen. In deze muur een (later gesloten) nis waarvan de dagkanten zijn afgeschuind. Deze eindigen met een teenstukje. De gepleisterde voorgevel is afgewerkt in blokken met een gekamde rand, hetgeen een zeer verzorgde indruk maakt. Twee kozijnen met lichtgetoogde bovendorpels op de verdieping zijn voorzien van gemoderniseerde zesruitsramen. Op de beganegrond v.l.n.r. een modern, breed raam en een voordeurkozijn. Kroonlijst met daarboven een eenvoudige dakkapel.
   
Storende elementen:  
   
Venster op de beganegrond in de voorgevel.  
   
Motivatie plaatsing gemeentelijke monumentenlijst:  
   
Karakteristiek pand met belangrijke middeleeuwse resten van het "Jonge Convent". Goed voorbeeld van 17e eeuws dubbelhuis. Grote zeldzaamheidswaarde vanwege de middeleeuwse onderdelen. Van stedenbouwkundige betekenis.
   
Datum beschrijving: 26-01-1995