Weesp - gemeentelijke monumenten                
 
G 1300-02 NIEUWSTRAAT 45  
   
Huidige bestemming Woonhuis  
Oorspr. bestemming Woonhuis  
Ontwerp   -  
Opdrachtgever -  
Datering   XVIIa, met middeleeuwse onderdelen  
Bouwstijl   -  
Object   Linkerhelft van dubbelhuis van twee bouwlagen met  
  afzonderlijke kap  
Categorie 6C  
   
Beschrijving:  
Diep huis van twee bouwlagen en een kap. De linker zijgevel staat vrij aan de Schoolsteeg. Enkelvoudige balklagen met sleutelstukken en oorspronkelijke, spantloze kap zonder borstwering, gedekt met rode , verbeterde holle pannen. Geheel middeleeuwse achtergevel; de oorspronkelijk westgevel van de (verdwenen) kapel van het Jonge Convent. Deze gevel heeft de breedte van het totale dubbelhuis en steekt ruim boven de kap uit. De gevels zijn gepleisterd. Gave gevelindeling met op de beganegrond schuiframen en op de verdieping draairamen. De voorgevel is voorzien van rozetankers en een kroonlijst. Beneden v.l.n.r. twee vensters en een deur, boven twee vensters, alle met zesruits-indeling. De kozijnen hebben hier lichtgetoogde bovendorpels; die op de verdieping zijn van weinig fraaie tussendorpels voorzien. De zijgevel is alleen in het achterste deel van een deur en vensters (met roedeverdeling) voorzien. Deze gevel heeft zware ankers en een eenvoudige goot.
   
Storende elementen: -  
   
Motivatie plaatsing gemeentelijke monumentenlijst:  
   
Karakteristiek pand met belangrijke middeleeuwse resten van het "Jonge Convent". Goed voorbeeld van 17e eeuws dubbelhuis. Grote zeldzaamheidswaarde vanwege de middeleeuwse onderdelen. Van stedenbouwkundige betekenis.
   
Datum beschrijving: 26-01-1995