Weesp - gemeentelijke monumenten      
G 1200-06 MIDDENSTRAAT 64-66  
   
Huidige bestemming Twee woningen  
Oorspr. bestemming Twee woningen  
Ontwerp      
Opdrachtgever      
Datering XVII (?)  
Bouwstijl      
Object Dubbel dwarshuis van één bouwlaag  
Categorie 6B  
   
Beschrijving:  
Dwars huis van één bouwlaag, bestaande uit twee delen waarvan het linker een kap met borstwering heeft, terwijl het rechterdeel van een kap zonder borstwering is voorzien. Het pand is met de rechterzijgevel gelegen aan de Kapelsteeg. De kap is geknikt en gedekt met gesmoorde, verbeterde holle pannen.De voorgevel is gepleisterd, de zijgevel niet; deze had voorheen een top. Boven de voorgevel is een geprofileerde gootlijst met daarboven goed gedetailleerde dakkapellen.  
De linker woning heeft lagere kozijnen dan de rechter. V.l.n.r. staan in de gevel; een deur, een kozijn met T-venster, een deur (linker woning), en een deur, geflankeerd door twee vensters met negenruitsverdeling (rechter woning).De zijgevel is opgemetseld in kleine rode handvormsteen, op de beganegrond in kruisverband en op de verdieping in halfsteensverband. Het metselwerk is afgewerkt met een knipvoeg. Op de beganegrond bevindt zich een kozijn met luik en op de verdieping een venster met negenruitsverdeling. Daarboven is een eenvoudige, goedgevormde goot.  
     
   
Storende elementen:  
   
Motivatie plaatsing gemeentelijke monumentenlijst:  
Karakteristiek pand, zeldzaam qua type en gaaf in zijn detaillering. De harmonieuze gevels zijn van belang voor het straatbeeld.  
   
   
Datum beschrijving: 26-01-1995