Weesp - gemeentelijke monumenten      
G 0960-01 KEVERDIJK 8; DE VOGELKOOI  
   
Huidige bestemming Boerderij  
Oorspr. bestemming Boerderij  
Ontwerp      
Opdrachtgever      
Datering ca 1890  
Bouwstijl      
Object T-vormige boerderij met bijschuur  
Categorie 7  
   
Beschrijving:  
Het hoofdgebouw bestaat uit een voorhuis onder een dwarskap met borstwering, voorzien van een halfverdiepte kelder met daarachter gelijkvloerse woonruimten. Daarachter een tussenlid, bestaande uit een woongedeelte met langsgericht zadeldak waarop het lagere schuurgedeelte, eveneens met zadeldak aansluit. Rechts naast het hoofdgebouw en parallel daaraan een schuur onder een zadeldak met markante voorgevel. De daken zijn gedekt met gesmoorde kruispannen behalve de (oudere?) schuur die met oudhollandse pannen is gedekt. De gevels zijn uitgevoerd in grauwrode baksteen, in kruisverband met een geknipte voeg.  
Ze zijn verlevendigd met hoeklisenen en gepleisterde speklagen. De zijgevels van het voorhuis en de voorgevel van de bijschuur zijn uitgevoerd als tuitgevel met afdekbanden, de overige gevels met houten windveren. In de voorgevel twee royale kelderlichten met gietijzeren roosters, en op de bel-étage vier T-vensters. Klassiek geprofileerde goot en Vlaamse gevel met T-venster. Links een drie-roedenberg met rietgedekte kap en stalen roeden. Aan de voorzijde een zeer passende tuin met fruitbomen.  
   
Storende elementen:  
   
Motivatie plaatsing gemeentelijke monumentenlijst:  
Gaaf bewaard complex van waardige, goede architectuur. Van zeer grote landschappelijke waarde, mede vanwege de aantrekkelijke begroeiing.  
   
   
Datum beschrijving: 26-01-1995