Weesp - gemeentelijke monumenten        
G 0850-01 PIETER JACOBSSTRAAT 6  
   
Huidige bestemming Verenigingslokaal  
Oorspr. bestemming Brouwerij van het Jonge Convent, later timmerwerkplaats van de firma C.P. de Ronden    
Ontwerp    
Opdrachtgever      
Datering Naar schatting vijftiende-eeuwse kern met verbouwingen uit circa 1800 en begin XX.  
Bouwstijl        
Object Restanten van voormalig Jonge Convent  
Categorie 4  
   
Beschrijving:  
Diep huis van één bouwlaag en een kap, met achterkamer. Restant van het "Jonge Convent". Het huis bestaat uit één bouwlaag en een steile kap zonder borstwering terwijl de achterkamer een verdieping en een mansardekap heeft. De gevels van het huis zijn gepleisterd en bestaan voor een deel uit zeer oud metselwerk. De gevels van de achterkamer zijn, voorzover oud, eveneens gepleisterd en bestaan voor het overige uit machinale baksteen (XXa).  
Gezien de overal voorkomende zware ankers zijn alle balklagen oud. Dit geldt ook voor de kap van het voorhuis (gedeeltelijk). Ook de tussenmuur is middeleeuws. De gevels hebben ten dele goed gedetailleerde schuifvensters, die in de voorgevel zijn gewijzigd. De twintigste-eeuwse delen hebben gave gietijzeren vensters.Van belang voor het totaalbeeld is ook de grote boom nabij de zuidoosthoek van het pand.  
     
   
Storende elementen:  
Detaillering van enkele kozijnen en zuid- en westgevel.  
   
Motivatie plaatsing gemeentelijke monumentenlijst:  
Grote zeldzaamheidswaarde: middeleeuwse gebouwen zijn in Weesp uiterst schaars. De ligging temidden van overige, middeleeuwse gebouwen onder oud geboomte is karakteristiek en aantrekkelijk. Een tijdlang was dit gebouw in gebruik als timmerwerkplaats van de firma De Ronden die vele panden in Weesp gebouwd en verbouwd heeft. Redelijk gaaf bewaard onderdeel van het Jonge Convent. Het object is vanwege de vroegere functie van grote historische betekenis. Van belang is de ruimtelijke samenhang met de overige resten van het convent, met name de panden Middenstraat 42 en 55-65 (Rijksmonument 38557). De visuele betrokkenheid met deze objecten is duidelijk aanwezig.  
     
   
Datum beschrijving: 26-01-1995