Weesp - gemeentelijke monumenten        
G 0800-01 C.J. VAN HOUTENLAAN 36OA  
   
Huidige bestemming Produktieruimte van vitamine D  
Oorspr. bestemming (onderdeel van) Cacao- en chocoladefabriek  
Ontwerp        
Opdrachtgever Firma C.J. van Houten & Zn  
Datering 1895, in 1936 verbouwd t.b.v. de huidige bestemming  
Bouwstijl        
Object Fabrieksgebouw en ketelhuis  
Categorie 8  
   
Beschrijving:  
Grote bedrijfshal van vier, naar boven in hoogte afnemende bouwlagen, en ketelhuis van één bouwlaag met zadeldak. De gevels van beide elementen zijn voorzien van lisenen en uitgevoerd in grauwrode machinale baksteen; kruisverband, knipvoeg. Van de bedrijfshal is het segmentvormig dak afgewerkt met een bitumineuze dekking. Dit dak eindigt tegen tuitgevels met een geringe helling die zijn afgedekt met hardstenen banden. De gevellisenen zijn door middel van uitgemetselde friezen met elkaar verbonden. Siermetselwerk en uitkragende top. Grote ijzeren rozetankers. Getoogde houten kozijnen met schuifvensters en draairamen, voorzien van een grote roedeverdeling. Inwendig stalen onderslagbalken in de lengterichting, op gietijzeren kolommen.  
Daarop rusten stalen balken met daartussen gewapend betonnen, dwarsgeplaatste tongewelven. Het dak bestaat feitelijk uit één groot, over de volle lengte doorgaand segmentvormig tongewelf van gewapend beton. Galerijen uit 1936 binnen de eerste bouwlaag. Originele hijsbalk op de noordwesthoek.Vergeleken met de verdwenen bedrijfsgebouwen die eveneens deel uitmaakten van de oorspronkelijke "Van Houten fabriek" is dit enorme, en zeer solide gebouw van geringe omvang. Het bijbehorende ketelhuis heeft dezelfde architectonische kenmerken. Het is dwarsgeplaatst (vrijliggend) aan de kop van de bedrijfshal en slechts één bouwlaag (met open kap) hoog. De kap, een zadeldak tussen tuitgevels (met hardstenen dekbanden) is gedekt met de zeldzaam voorkomende en in Weesp unieke Lucas IJsbrandspan. De schoorsteen is gesloopt.  
     
Storende elementen:  
   
Motivatie plaatsing gemeentelijke monumentenlijst:  
Enig overblijfsel van de cacao- en chocoladefabriek Van Houten die Weesp tot bloei heeft gebracht. Derhalve van grote historische- en zeldzaamheidswaarde. Zeer solide gebouw van fraaie architectuur met een zeer interessante inwendige constructie. Afgezien van moderne toevoegingen (pijpen) vrij gaaf bewaard.Mede gelet op de dynamiek van de chemische processen die zich in het pand afspelen, zijn eigentijdse toevoegingen geoorloofd, mits de hoofdstructuur van het gebouw in stand blijft.  
     
Datum beschrijving: 26-01-1995