Weesp - gemeentelijke monumenten        
G 0710-01 HERENSINGEL 15-37; AMSTERDAMSE HUIZEN  
   
Huidige bestemming 12 woningen  
Oorspr. bestemming 12 woningen  
Ontwerp        
Opdrachtgever Hendrik Lijbrink, zakenman te Nieuwer-Amstel  
Datering 1876-1878  
Bouwstijl        
Object Huizenblok van drie bouwlagen  
Categorie 6G  
   
Beschrijving:  
Onderkelderd huizenblok van drie bouwlagen en een kap. Het object bestaat uit zes, in hoofdzaak gelijkvormige panden, terwijl elk pand bestaat uit twee, boven elkaar gelegen woningen. V.l.n.r. zijn deze genummerd 15 t/m 37.Het geheel is gedekt met een omlopend schilddak met plat waarvan de hellende vlakken in afwijking van de oorspronkelijke toestand een bitumineuze dekking dragen. De blinde zijgevels en de achtergevels zijn gepleisterd.De voorgevels zijn als één, symmetrisch geheel opgezet. Ze worden bekroond door een doorgaande, klassiek geprofileerde goot met rijke consoles. De twee middelste panden zijn geaccentueerd d.m.v. een rijkere behandeling; de bel-etage is hier van een bepleistering met casetten en een fronton boven de portieken voorzien.  
Ook droeg het middendeel eertijds, blijkens oude foto's een balustrade boven de gootlijst. De gecombineerde ingangstravee van deze beide huizen is tot aan de gootlijst gepleisterd en van extra ornamenten zoals vensteromlijstingen voorzien.De overige delen van de gevel zijn op de bel-etage gebosseerd. Hierboven is een cordonlijst aanwezig. Alle kozijnen worden ontlast door segmentbogen die zijn voorzien van rijke "sluitstenen" in pleister. De ingangen zijn geplaatst in portieken. De stoepen en trappen, van twee treden, zijn van hardsteen. Van dat materiaal is ook de plint. In de raamkozijnen staan T-vensters, eronder is siermetselwerk, in de vorm van casetten aanwezig.  
Onder de vensters van de eerste verdieping zijn lambrequins aangebracht. In de assen van de ingangen een drietal royale, gekoppelde dakkapellen, rijk gedetailleerd en van hijsbalken voorzien. De middelste heeft een gebogen fronton, de beide andere driehoekige. De betimmering van de flanken loopt door langs de daklijst en de hoekkepers.De achtergevels hebben een harmonieuze indeling met schuifraamkozijnen. De aangebouwde serre's zijn van origine goed gedetailleerd, maar niet alle gaaf bewaard.De interieurs bevatten ondermeer kamers en suite met rijke stucplafonds.  
   
Storende elementen:  
Kunststofkozijnen in enkele woningen. Wijzigingen aan serre's.  
   
Motivatie plaatsing gemeentelijke monumentenlijst:  
Markant gelegen complex van rijke architectuur. Gave en harmonieuze detaillering. Door afmetingen en allure onderscheidt dit object zich van andere bouwwerken uit deze stijlperiode in Weesp. Van grote stedenbouwkundige waarde.  
   
   
Datum beschrijving: 26-01-1995