Weesp - gemeentelijke monumenten      
G 0700-06 HERENGRACHT 23  
   
Huidige bestemming Theater  
Oorspr. bestemming Bioscoop  
Ontwerp Raadsheer en Baart, architecten  
Opdrachtgever J.H. Otto  
Datering 1947, verbouw 1991  
Bouwstijl Amsterdamse school  
Object Cultureel gebouw  
Categorie 5  
   
Beschrijving:  
Voormalige bioscoop. Groot blokvormig gebouw waarvan het voorste deel drie bouwlagen bezit. Erachter is een hoge zaal aanwezig. In 1936 bestonden al plannen voor een bioscoop. Het toenmalige gemeentebestuur was daar tegen omdat er naar haar mening geen behoefte bestond aan een dergelijke wereldse gelegenheid. In gebruik als bioscoop en in 1991 verbouwd tot theater. De architectuur vormt een laat voorbeeld van de Amsterdamse school.Het rechthoekige voorste deel heeft een plat dak. Hierin bevinden zich de trappen, de foyer en een toiletgroep. De diepe zaalruimte daarachter heeft een met zink bekleed zadeldak.Van de gevels is alleen de voorgevel van belang.  
Deze is gemetseld van geel genuanceerde baksteen in Vlaams verband, en van terugliggende voegen voorzien. Beneden de luifel is het metselverband staand. De luifel boven de beganegrond is uitgekraagd in beton. Het gedeelte daarboven is in staand verband uitgevoerd en heeft een omlijst middendeel met daarin van beneden naar boven twee vierkante vensters en een vlak dat is geleed d.m.v. pilasters die met behulp van consoles een overstek dragen. Tussen de pilasters bevinden zich vierkante venstertjes, daarboven een borstwering en vervolgens rechthoekige venstertjes. De zijgeledingen zijn verlevendigd door verticale indiepingen, beginnend op een console en eindigend met een kapiteelachtig ornament dat de vlaggenmasten draagt. Het interieur is, afgezien van de kleuren, goed in oude staat bewaard gebleven.  
     
   
Storende elementen:  
Twee aluminium vensters in de voorgevel, direct boven de luifel.  
   
Motivatie plaatsing gemeentelijke monumentenlijst:  
Het gebouw, ontworpen als bioscoop, is markant in het straatbeeld en vormt een opmerkelijk voorbeeld van "Amsterdamse school". Het geheel is van historische betekenis vanwege de bestemming.  
   
   
Datum beschrijving: 26-01-1995