Weesp - gemeentelijke monumenten        
G 0700-04 HERENGRACHT 17; Pastorie  
   
Huidige bestemming R.K. pastorie  
Oorspr. bestemming R.K. pastorie  
Ontwerp        
Opdrachtgever R.K. parochiebestuur  
Datering 1883  
Bouwstijl        
Object Blok (R.K. Pastorie)  
Categorie 6G  
   
Beschrijving:  
Blokvormig huis van twee bouwlagen en een kap, gebouwd in een stijl die trekken vertoont van de neo-renaissance.Het object bestaat uit twee bouwlagen en een kap met borstwering. Het heeft een vrijwel vierkante plattegrond. Het linkerdeel is vóór en achter risalietvormig uitgebouwd en van een zadeldak tussen trapgevels voorzien. Het overige deel heeft een kap in de vorm van een omlopend schilddak met plat. De dekking bestaat uit kunstleien (maasdak). Op het dak enkele originele dakkapellen met spitsjes.De gevels zijn gemetseld in paarsrode, machinale baksteen; kruisverband met knipvoeg. Boven deuren en vensters zijn terugliggende boogtrommels met siermetselwerk in rode en gele steen toegepast.  
De ontlastingsbogen hebben een rondboogvorm, behalve die op de verdieping van het rechter gedeelte waar ze een korfboogvorm bezitten. Het metselwerk wordt verlevendigd door gepleisterde banden en blokken in de vensterbogen. In de achtergevel ontbreken deze elementen. Onder de daklijst een dubbele, uitkragende tandlijst in gele baksteen. Enkele vensters zijn voorzien van glas in lood. In de westgevel bevindt zich, ter plaatse van het trappenhuis een, van origineel glas in lood voorzien, groot venster. Tegen de achtergevel bevindt zich een serre. In de top van de voorgevel is, in de trommel van het venster, een rolwerkornament aanwezig; daarin is het bouwjaar weergegeven. Moderne voordeur.  
   
   
Storende elementen:  
De monochrome kleurstelling van het schilderwerk doen afbreuk aan het monumentale karakter van het pand.  
 
Motivatie plaatsing gemeentelijke monumentenlijst:  
Van grote betekenis in samenhang met het belendende kerkgebouw, maar ook op zichzelf van waarde vanwege gaafheid en kwaliteit van de architectuur.  
   
   
Datum beschrijving: 26-01-1995