Weesp - gemeentelijke monumenten      
G 0700-02 HERENGRACHT 14  
   
Huidige bestemming Kantoor met bovenwoning  
Oorspr. bestemming Woonhuis (en ?)  
Ontwerp      
Opdrachtgever      
Datering XVIIbc  
Bouwstijl      
Object Diep huis van twee bouwlagen met achterkamer  
Categorie 6A  
   
Beschrijving:  
Dit voorname, hoge en diepe pand is zeker niet jonger dan het midden van de zeventiende eeuw. Het desbetreffende stadsdeel is een uitleg van de stad sinds 1647. Een vroegere datering van het object is geenszins uit te sluiten. Het object heeft een gaaf bewaarde structuur. De grenen balklagen zijn enkelvoudig, alternerend en rusten op eenvoudige sleutelstukken. De zeer steile kap heeft een hoge borstwering. De kap bestaat uit éénjukkige grenen spanten die van achteren naar voren genummerd zijn.  
De telmerken aan de voorgevelzijde en van daaruit gezien links amandelvormige, rechts gehakte merken. Er zijn hangbalken. Bovenop de jukken staan driehoeksspantjes die origineel zijn. De gepleisterde voorgevel heeft zijn oude contouren en verdiepingskozijnen bewaard. De zijgevels zijn geheel ingebouwd maar steken boven de belendingen uit en zijn daar voorzien van zware schootankers. De achtergevel is goed van vorm en detail. Hier zijn de aanzetten voor een later afgeknotte topgevel aanwezig. Deze gepleisterde gevel heeft oude kozijnen met een gave vensterindeling. De achterkamer heeft een beganegrondruimte waarboven de enkelvoudige balklaag lager ligt dan boven het voorste deel.  
   
Storende elementen:  
   
Pui, goot, dakkapel en kleuren van de voorgevel.  
   
Motivatie plaatsing gemeentelijke monumentenlijst:  
Het pand is het oudst bewaarde en meest aanzienlijke huis van het Herensingelkwartier uit de ontstaansperiode van dit stadsdeel. De allure blijkt niet alleen uit de imposante afmetingen, maar ook uit de zeer solide bouw die van een bijzonder type is. Het pand is van grote bouwhistorische waarde. De markante hoofdvorm is bepalend voor het beeld van de straatwand.  
   
 
Datum beschrijving: 26-01-1995