Weesp - gemeentelijke monumenten      
G 0700-01 HERENGRACHT 10  
   
Huidige bestemming Woonhuis  
Oorspr. bestemming Langdurig in gebruik geweest als tweede pastorie van de Hervormde kerk.  
Ontwerp      
Opdrachtgever      
Datering XVIIB  
Bouwstijl      
Object Complex huis van twee bouwlagen  
Categorie 6G  
   
Beschrijving:  
Het object is in L-vorm gebouwd, het dateert geheel, of gedeeltelijk uit de (late?) zeventiende eeuw. De ruitverdeling van de vensters is negentiende eeuws. Het pand is een tijdlang in gebruik geweest als tweede pastorie van de Hervormde Gemeente. In de jaren '70 is aan de achterzijde een bescheiden, niet storende aanbouw tot stand gekomen.Het huis heeft twee bouwlagen en een schilddak zonder borstwering, waarvan de nok L-vormig verloopt naar een topgevel, links achter. De grenen balklagen zijn enkelvoudig, ongeprofileerd en hebben geen sleutelstukken.  
Ze liggen haaks op de voorgevel en in de achterkamer evenwijdig daaraan. De daken zijn gedekt met gesmoorde, verbeterde holle pannen.De gepleisterde voorgevel heeft vijf assen en een deur in het midden. Het kalf is van snijwerk voorzien en de kozijnen van architraven. Er is een geprofileerde gootlijst met goed gevormde dakkapel, voorzien van een afgezaagde hijsbalk. In de gepleisterde achtergevel roedevensters van midden-negentiende-eeuwse vorm. In alle kozijnen waren oorspronkelijk kleinere ruiten aanwezig.  
     
Storende elementen:  
   
Motivatie plaatsing gemeentelijke monumentenlijst:  
Gaaf bewaard object van historische waarde. Zeldzaam bouwtype. De voorgevel is van gave, rustig harmonieuze verhoudingen en daarmee van grote betekenis voor het straatbeeld.  
     
   
Datum beschrijving: 26-01-1995