Weesp - gemeentelijke monumenten          
G 0650-02 'S-GRAVELANDSEWEG 10-11; VECHTWIJK  
   
Huidige bestemming Twee woonhuizen; 2 eigendommen  
Oorspr. bestemming Koetshuis en bouwhuis van het gewezen buiten Vechtwijk.  
Ontwerp      
Opdrachtgever      
Datering XVIIB-XVIII  
Bouwstijl      
Object Koetshuis van voormalige Villa  
Categorie 6F  
   
Beschrijving:  
De oostelijke verlenging, met lagere kap is niet beschermd, de resten van de brugdam evenmin. Wel worden de monumentale bomen geacht deel uit te maken van het monument. Het beschermde, gepleisterde deel bestaat uit twee woningen. De westelijke is genummerd 10, de oostelijke 11. In de bescherming inbegrepen zijn de brugdam en de omgrachting van het verdwenen Buitenhuis.Het eigenlijke Buiten lag ten zuiden van het koetshuis. Het dateerde blijkens een afbeelding uit XVIIB.Het object dateert stellig voor een deel uit XVIIB en zal later, mogelijk in XVIII zijn gewijzigd. Het object staat geheel vrij. Het is een langgerekt pand dat met de westgevel naar de straat is gericht.  
Aan de oostzijde aansluitend een (niet beschermd) jonger bouwvolume (XXa?). Het gebouw is deels onderkelderd. Daarboven heeft het één bouwlaag en een schilddak met dubbele nok, dat is gedekt met blauwgeglazuurde pannen, het dak heeft hoekpirons en loden hoekkepers. Inwendig enkelvoudige grenen balklagen zonder sleutelstukken. De witgepleisterde gevels hebben een geteerde plint. Onder de eenvoudige goot zijn fraaie gootklossen aanwezig. Een schilderachtig effect levert de gevarieerde venstervorm: twee verschillende typen kleine, vroeg negentiende-eeuwse roedeverdeling in zware kozijnen met luiken. De laatste afgewerkt in de vorm van een wit veld met donkergroene omranding.  
De westgevel heeft twee grote schuifraamkozijnen waarvan de roeden uit de onderramen verdwenen zijn. Erboven een goed gedetailleerde dakkapel. De lange noordgevel bevat enkele getraliede keldervensters en enkele kleinere schuifraamkozijnen. Geheel links twee grote kozijnen met kleine roedeverdeling. In deze gevel is een knik in de plattegrond aanwezig. Deze wijst mogelijk op oudere bouwdelen die in het huidige pand zijn opgenomen.In de zuidgevel is, nabij de linkerhoek, tijdens een recente herstelling een brede gemetselde boog tevoorschijn gekomen. Een laag, breed venster, waarboven een dakkapel, heeft moeten van een tussenstijl bewaard.Aan de dijk ('s-Gravelandseweg) nog de oude brug met gebogen hardstenen dekbanden en moeten van een smeedijzeren hek. Fraaie hoge bomen rondom.  
   
Storende elementen:  
Het ontbreken van enkele vensterroeden.  
   
Motivatie plaatsing gemeentelijke monumentenlijst:  
Zeer gaaf pand van grote historische, bouwhistorische en landschappelijke betekenis. Hoge zeldzaamheidswaarde. Het oude geboomte draagt ten zeerste bij aan de belevingswaarde  
   
   
Datum beschrijving: 26-01-1995