Weesp - gemeentelijke monumenten                                                    
 
G 0330-01   VERLENGD BUITENVEER 11-11A  
   
Huidige bestemming   Twee woonhuizen; 2 eigendommen  
Oorspr. bestemming   Boerderij met zomerhuis  
Ontwerp   -  
Opdrachtgever   -  
Datering   ca 1885  
Bouwstijl   -  
Object   Langhuisboerderij (11) met zomerhuis (11a).  
Categorie   7  
   
Beschrijving:  
   
Omstreeks 1885 gebouwde boerderij met rechts daarvan een terugliggend zomerhuis. Voormalige pachtboerderij van de firma Van Houten. Het object bestaat thans uit twee eigendommen. De twee leilinden opzij maken deel uit van het beschermde monument.Beide elementen bezitten één bouwlaag en hebben een kap zonder borstwering in de vorm van een zadeldak. De nok van het hoofdgebouw loopt over de volle lengte op één hoogte door, terwijl de muren van het bedrijfsgedeelte lager zijn dan die van het voorhuis. De kap is gedekt met gesmoorde oudhollandse pannen, terwijl die van het zomerhuis met verbeterde holle pannen is gedekt. De nokrichting is haaks op de straat. Het voorste deel van het hoofdgebouw is onderkelderd.  
De gevels zijn gemetseld in dunne rode handvormsteen; halfsteens verband met knipvoeg. De strekken boven de vensters zijn iets lichter gekleurd. De voorgevel heeft boven de kelderlichten drie schuifraamkozijnen die onregelmatig geplaatst zijn. Op de verdieping een drielichtsvenster met ezelsrugboog boven het middendeel. Het dakoverstek heeft rijkversierde windveren met een lange makelaar. Aan weerszijden daarvan is sierlijk uitgezaagd paneelwerk aanwezig. Soortgelijke elementen zijn aanwezig bij het zomerhuis, maar zijn daar niet geheel gaaf. In de stalgevels gietijzeren ramen.  
   
Storende elementen:  
   
Gevelkozijnen, dakkapellen en dakbedekking van het zomerhuis zijn niet passend.  
   
Motivatie plaatsing gemeentelijke monumentenlijst:  
   
Ondanks storende elementen is dit een complex van grote waarde door ligging en gave hoofdvorm. Van belang ook vanwege de gave en rijke details van hoofdgebouw en dakrandversiering van het zomerhuis. Enkele hoge bomen dragen bij aan de landschappelijke waarde van het geheel.  
   
Datum beschrijving: 26-01-1995