Weesp - gemeentelijke monumenten    
 
G 0190-01 BINNENVEER 2-6  
   
Huidige bestemming Twee woon-winkelhuizen  
Oorspr. bestemming Twee woon-winkelhuizen  
Ontwerp   E.W. Raadsheer, architect  
Opdrachtgever F.L. van Duijckeren  
Datering   1904  
Bouwstijl   Jugendstil Jugendstil  
Object   Blokvormig complex  
Categorie 6G  
   
Beschrijving:  
   
Het pand is in 1904 gebouwd. Het staat rondom vrij en lag oorspronkelijk aan de noord- en westzijde aan het water, respectievelijk aan het Smal Weesp en de Achtergracht. De noordgevel rijst nu nog uit het water op.Nagenoeg vierkant gebouw van twee bouwlagen en een omlopende kap, voorzien van borstwering en plat. De diagonaal fungeert als symmetrieas, al is de symmetrie niet volledig. Als middenmotief staat op de zuidoosthoek een overhoeks geplaatst torenvormig element met tentdak. De ingang daaronder is vervangen door een venster. Het "torentje" is ter hoogte van de eerste balklaag uitgekraagd. Het wordt geflankeerd door dakschilden die worden begrensd door topgevels boven de hoekrisalieten. Voor het overige heeft de kap de vorm van een omlopend schilddak met plat. De dekking bestaat uit rode, geglazuurde tuiles du nord. Het tentdak van het "torentje" draagt een loden piron.      
De goten rusten op versierde klossen. Boven elke gevel is een dakkapel aanwezig. Aan de noord- en zuidzijde hebben ze een tentdakje, terwijl ze boven de west- en oostgevel met een zadeldakje, voorzien van windveren, zijn gedekt.De topgevels van de hoekrisalieten hebben een overstek met geornamenteerde windveren. Daarbinnen zijn de toppen voorzien van een "vakwerkconstructie" waarin de kozijnen zijn opgenomen en waarboven verticale kraaldelen zijn aangebracht. De hoekrisaliet van de zuidgevel wijkt van die aan de oostzijde af doordat deze smaller is dan de oostelijke, terwijl de verdieping en de top hier van een geringe uitkraging op segmentbogen zijn voorzien. De zuid- en oostgevel zijn gemetseld in verblendsteen; kruisverband met gesneden voeg.      
Gele steen is gebruikt voor het vlakke werk en rood voor banden en bogen. Hardsteen is toegepast voor plinten, dorpels, consoles en blokken in de ontlastingsbogen alsmede voor de kraagstenen onder de hoektoren.De west- en noordgevel zijn gepleisterd en in een lichte kleur geverfd; de eerste heeft een geknikt beloop. De vensters hebben wisseldorpels en spiegelruiten, een deel van de bovenlichten is van glas in lood voorzien. De etalagevensters hebben een S-vormig gebogen tussendorpel en verticale roeden in de bovenlichten. Boven de kozijnen zijn segmentbogen met terugliggende trommels aangebracht. Deze zijn voorzien van ornament in gekleurde baksteen.Voorheen was in het hart van de oostelijke topgevel, op de verdieping een balkon aanwezig. Dit is verdwenen; de deuren zijn tot een raam vermaakt.      
   
Storende elementen:  
   
Winkeldeuren.  
   
Motivatie plaatsing gemeentelijke monumentenlijs:    
   
Goed, en voor Weesp zeldzaam voorbeeld van Jugendstil. Het pand is vrijwel gaaf bewaard gebleven. Door zijn markante ligging vertegenwoordigt het een grote stedenbouwkundige waarde.    
   
Datum beschrijving: 26-01-1995